Video nổi bật
Bài viết nổi bật
Tại sao đồng hồ lên cót tay là dành cho các “connoisseur” ?
Tại sao đồng hồ lên cót tay là dành cho các “connoisseur” ?

Tại sao đồng hồ lên cót tay là dành cho các “connoisseur” ?

17/01/2019   |  192 Lượt xem

“Connoisseur” (danh từ): chuyên gia; một người sành sỏi các chi tiết, kỹ thuật chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó, có đủ khả năng đưa ra đánh giá về chuyên môn, nghệ thuật của một lĩnh vực. Bạn có thể hiểu như thế này, khi có ai đó đang thảo luận về lĩnh vực sưu tầm, một...

Xem thêm
CHIẾC ĐỒNG HỒ H. MOSER & CIE CỦA BRYAN FERRY
CHIẾC ĐỒNG HỒ H. MOSER & CIE CỦA BRYAN FERRY

CHIẾC ĐỒNG HỒ H. MOSER & CIE CỦA BRYAN FERRY

10/12/2018   |  123 Lượt xem

Bryan Ferry vừa hợp tác với nhà sản xuất đồng hồ có trụ sở tại Neuhausen: H. Moser & Cie để tạo ra một chiếc đồng hồ xứng đáng mang tên ông.

Xem thêm