Video nổi bật
Bài viết nổi bật
Với mức giá 2 triệu đô, vẫn là món hời cho đồng hồ của George Daniels
Với mức giá 2 triệu đô, vẫn là món hời cho đồng hồ của George Daniels

Với mức giá 2 triệu đô, vẫn là món hời cho đồng hồ của George Daniels

18/05/2019   |  57 Lượt xem

George Daniels (1926 – 2011) là nghệ nhân đồng hồ độc lập người Anh, với khả năng chế tác một chiếc đồng hồ hoàn chỉnh, hoàn toàn bằng thủ công, chỉ trừ bộ phận duy nhất là vành tóc. Ông được tôn vinh là một trong những nghệ nhân đồng hồ độc lập vĩ đại nhất thế kỷ 20.

Xem thêm
Tại sao đồng hồ lên cót tay là dành cho các “connoisseur” ?
Tại sao đồng hồ lên cót tay là dành cho các “connoisseur” ?

Tại sao đồng hồ lên cót tay là dành cho các “connoisseur” ?

17/01/2019   |  226 Lượt xem

“Connoisseur” (danh từ): chuyên gia; một người sành sỏi các chi tiết, kỹ thuật chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó, có đủ khả năng đưa ra đánh giá về chuyên môn, nghệ thuật của một lĩnh vực. Bạn có thể hiểu như thế này, khi có ai đó đang thảo luận về lĩnh vực sưu tầm, một...

Xem thêm