Công nghiệp đồng hồ

Tổng hợp các bài viết đánh giá chuyên sâu về đồng hồ

Tại sao đồng hồ lên cót tay là dành cho các “connoisseur” ?
17/01/2019   |  239 Lượt xem

Tại sao đồng hồ lên cót tay là dành cho các “connoisseur” ?

“Connoisseur” (danh từ): chuyên gia; một người sành sỏi các chi tiết, kỹ thuật chuyên sâu...

Với mức giá 2 triệu đô, vẫn là món hời cho đồng hồ của George Daniels
18/05/2019   |  72 Lượt xem

Với mức giá 2 triệu đô, vẫn là món hời cho đồng hồ của...

George Daniels (1926 – 2011) là nghệ nhân đồng hồ độc lập người Anh, với khả năng chế tác...