Công nghiệp đồng hồ

Tổng hợp các bài viết đánh giá chuyên sâu về đồng hồ

“Travel Time” - đồng hồ của thời đại dịch chuyển.
15/07/2019   |  590 Lượt xem

“Travel Time” - đồng hồ của thời đại dịch chuyển.

Thời đại dịch chuyển ngày nay khiến mọi thứ đều phải thay đổi, và ngay cả một thú chơi cổ...

Tại sao đồng hồ lên cót tay là dành cho các “connoisseur” ?
17/01/2019   |  306 Lượt xem

Tại sao đồng hồ lên cót tay là dành cho các “connoisseur” ?

“Connoisseur” (danh từ): chuyên gia; một người sành sỏi các chi tiết, kỹ thuật chuyên sâu...

Với mức giá 2 triệu đô, vẫn là món hời cho đồng hồ của George Daniels
18/05/2019   |  110 Lượt xem

Với mức giá 2 triệu đô, vẫn là món hời cho đồng hồ của...

George Daniels (1926 – 2011) là nghệ nhân đồng hồ độc lập người Anh, với khả năng chế tác...