Từ điển thuật ngữ

Tổng hợp các bài viết đánh giá chuyên sâu về đồng hồ

Vật liệu chế tác đồng hồ - liệu bạn có thể phân biệt giá trị? (Phần 3)
21/12/2016   |  896 Lượt xem

Vật liệu chế tác đồng hồ - liệu bạn có thể phân biệt giá...

\"Nhẹ hơn - Cứng hơn - Bền hơn\" dường như trở thành khẩu hiệu của những chiếc đồng hồ làm...

Vật liệu chế tác đồng hồ - liệu bạn có thể phân biệt giá trị? (Phần 2)
21/12/2016   |  1348 Lượt xem

Vật liệu chế tác đồng hồ - liệu bạn có thể phân biệt giá...

Khoa học kỹ thuật phát triển ngày càng xuất hiện nhiều hơn những vật liệu mới đặc biệt...

Vật liệu chế tác đồng hồ - liệu bạn có thể phân biệt giá trị? (Phần 1)
22/11/2016   |  479 Lượt xem

Vật liệu chế tác đồng hồ - liệu bạn có thể phân biệt giá...

Vật liệu là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên vẻ đẹp và đẳng cấp của mỗi chiếc...

Enjoy your Friday afternoon tea with Sarpaneva watch
08/08/2016   |  103 Lượt xem

Enjoy your Friday afternoon tea with Sarpaneva watch

enjoy your Friday afternoon tea with Sarpaneva Watches K3 Northern Stars Black DLC

My First Grail Watch: Rudy Chavez Of Baume & Mercier
07/12/2015   |  164 Lượt xem

My First Grail Watch: Rudy Chavez Of Baume & Mercier